DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
08:05 - 08:25 SF
ABDOMINALS 15' SF
DST 15'
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
09:00 - 09:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
GAC 15'
ESTIRAMENTS 15'
10:15 - 10:35 SF
FREE FIT 20'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
ESTIRAMENTS 15'
GAC 15'
DBX 20'
ABDOMINALS 15' SF
10:30 - 11:15 SF
DUET WALKING
ARNAU
DUET WALKING
ARNAU
11:15 - 11:35 SF
RADIKAL 20'
DST 15'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
FREE FIT 20'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
12:15 - 12:35 SF
DST 15'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
12:30 - 12:50 SF
FREE FIT 20'
GAC 15'
13:30 - 13:50 SF
DST 15'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
DBX 20'
ESTIRAMENTS 15'
14:30 - 14:50 SF
FREE FIT 20'
GAC 15'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
15:00 - 15:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
DBX 20'
DST 15'
15:30 - 15:50 SF
FREE FIT 20'
GAC 15'
DST 15'
16:30 - 16:50 SF
GAC 15'
FREE FIT 20'
DBX 20'
ABDOMINALS 15' SF
DBX 20'
GAC 15'
17:00 - 17:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
17:20 - 17:40 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
18:00 - 18:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
DST 15'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
18:15 - 19:00 SF
DUET WALKING
LUCAS
18:20 - 18:40 SF
DST 15'
FREE FIT 20'
19:00 - 19:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
DST 15'
ESTIRAMENTS 15'
GAC 15'
ABDOMINALS 15' SF
DBX 20'
19:15 - 20:05 SF
WARRIORS
MARIA
WARRIORS
SELVI
20:15 - 20:35 SF
DBX 20'
RADIKAL 20'
DST 15'
20:15 - 21:05 SF
WARRIORS
MARIA
21:15 - 21:35 SF
ESTIRAMENTS 15'
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
FREE FIT 20'
ESTIRAMENTS 15'

* CEM Cotxeres Borbó - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici