DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:15 - 08:00 SC
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
S3
BODY COMBAT
BODY PUMP
ESQUENA SANA
S2
IOGA
08:15 - 09:00 PG
AIGUA MIX
AIGUA MIX
S1
ESQUENA SANA
SC
CYCLING
PP
AIGUA MIX
AIGUA MIX
08:30 - 09:15 SC
CYCLING VIRTUAL
09:00 - 09:45 SC
CYCLING
CYCLING
S2
ESQUENA SANA
BODY COMBAT
BODY PUMP
09:15 - 10:00 S3
GYM D'OR.CTC
GYM D'OR.CTC
ZUMBA
BODY PUMP
PP
AIGUA MIX
AIGUA MIX
09:15 - 10:30 S1
ESTIRAMENTS HOLISTICS
S3
GLAM/AEROBIC
09:30 - 10:15 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
10:00 - 10:45 SC
CYCLING VIRTUAL
S3
ZUMBA
S1
PILATES
10:15 - 11:00 S2
GAC 45'
BODY PUMP
BODY COMBAT
S1
IOGA
IOGA
10:30 - 11:15 PG
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
S3
ZUMBA
ZUMBA
ESQUENA SANA
ESQUENA SANA
ZUMBA
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:00 - 11:45 S2
CTC
ESQUENA SANA
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
11:30 - 12:15 S2
ESQUENA SANA
GAC 45'
PILATES
ESTIRAMENTS HOLISTICS
S1
PILATES
PILATES
IOGA
11:30 - 12:45 SC
CYCLING VIRTUAL
11:45 - 12:30 S3
ESTIRAMENTS HOLISTICS
12:00 - 12:45 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
PG
AIGUA MIX
12:30 - 13:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S3
IOGA
12:45 - 13:30 S2
IOGA
13:00 - 13:45 SC
CYCLING VIRTUAL
13:30 - 14:15 SC
CYCLING VIRTUAL
13:30 - 14:30 SC
CYCLING VIRTUAL
14:00 - 14:45 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
14:15 - 15:00 S2
ZUMBA
S3
BODY PUMP
ZUMBA
BODY PUMP
14:30 - 15:15 SC
CYCLING VIRTUAL
15:15 - 16:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S3
PILATES
PP
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
16:00 - 16:45 SC
CYCLING VIRTUAL
16:15 - 17:00 S2
BODY COMBAT
ESQUENA SANA
ZUMBA
16:30 - 17:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
17:15 - 18:00 S3
TONIFICACIÓ
S1
IOGA
17:45 - 18:30 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
18:00 - 18:45 S1
PILATES
S3
BODY PUMP
BODY COMBAT
18:15 - 19:00 S2
GAC 45'
PILATES
PILATES
BODY PUMP
SC
CYCLING
CYCLING
18:30 - 19:15 S1
IOGA
ESQUENA SANA
S3
ZUMBA
ZUMBA
S2
BODY PUMP
19:15 - 20:00 S1
IOGA
S3
BODY COMBAT
ZUMBA
19:30 - 20:15 S3
ZUMBA
S2
BODY PUMP
GAC 45'
PP
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
19:45 - 20:30 S3
BODY COMBAT
STEP
20:30 - 21:15 S3
ZUMBA
S1
PILATES
20:45 - 21:30 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
S2
TONIFICACIÓ
21:00 - 21:45 S3
BODY COMBAT

* CEM Cotxeres Borbó - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici