Horaris d'activitats dirigides

DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:10 - 07:50 S2
PILATES 40'
EVA A
ESQUENA SANA 40'
IOGA
HECTOR
07:10 - 07:55 PP
AIGUA MIX
AIGUA MIX
07:10 - 08:00 S3
BODY COMBAT
BODY PUMP
07:15 - 08:00 SC
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
08:05 - 08:25 SF
ABDOMINALS 15' SF
DST 15'
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
08:05 - 08:50 PG
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
PP
AIGUA MIX
08:05 - 08:55 S3
PILATES
TONIFICACIÓ
ESQUENA SANA
08:15 - 09:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
08:30 - 08:50 SF
TREADMILL WORKOUT
09:00 - 09:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
GAC 15'
ESTIRAMENTS 15'
09:00 - 09:45 PP
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
PG
AIGUA MIX
AIGUA CTC
09:00 - 09:50 S3
CTC
GLAM DANCE
EVA A
TONIFICACIÓ
ZUMBA
ESQUENA SANA
BODY COMBAT
S2
ESTIRAMENTS HOLISTICS
ESTIRAMENTS HOLISTICS
09:15 - 10:05 S2
BODY COMBAT
BODY PUMP
09:30 - 10:15 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
10:00 - 10:50 S3
ZUMBA
ESQUENA SANA
GLAM DANCE
EVA A
ESQUENA SANA
ZUMBA II
BODY PUMP
S2
STEP
10:05 - 10:55 S1
IOGA
IVAN
IOGA
IVAN
10:15 - 10:35 SF
FREE FIT 20'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
ESTIRAMENTS 15'
GAC 15'
DBX 20'
ABDOMINALS 15' SF
10:15 - 11:00 PG
AIGUA MIX
AIGUA MIX
10:15 - 11:05 S2
GAC 50'
IVAN
PILATES
BODY PUMP
BODY COMBAT
TONIFICACIÓ
10:30 - 11:00 S1
MEDITACIÓ 30'
DANIEL
10:30 - 11:15 PG
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
SF
DUET WALKING
DUET WALKING
10:45 - 11:15 S2
HIIT STRONG 30'
11:00 - 11:45 SF
DUET WALKING
11:00 - 11:50 S3
ESQUENA SANA
ZUMBA
ESQUENA SANA
QIGONG
ESTIRAMENTS HOLISTICS
ZUMBA
11:05 - 11:55 S1
ESTIRAMENTS HOLISTICS
PILATES
11:15 - 11:35 SF
RADIKAL 20'
DST 15'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
FREE FIT 20'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
11:15 - 12:05 S2
PILATES
CTC
GAC 50'
MARTIN
PILATES
PILATES II
11:30 - 12:15 PG
AIGUA MIX
AIGUA MIX
PP
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA SALUT
SC
CYCLING
11:30 - 12:20 S3
BODY PUMP
12:00 - 12:45 PG
AIGUA MIX
12:05 - 13:05 S1
IOGA
IVAN
12:10 - 13:00 S3
PILATES INICIACIÓ
ESQUENA SANA
IOGA
IVAN
TAI-TXÍ
DANIEL
IOGA
HECTOR
ESQUENA SANA
12:15 - 12:35 SF
DST 15'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
12:15 - 13:05 S2
TAI-TXÍ
DANIEL
12:30 - 12:50 SF
FREE FIT 20'
GAC 15'
12:30 - 13:15 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
PP
AIGUA CTC
12:30 - 13:20 S3
ZUMBA
13:05 - 13:35 S2
MEDITACIÓ 30'
DANIEL
S1
MEDITACIÓ 30'
DANIEL
13:15 - 14:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
13:30 - 13:50 SF
DST 15'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
DBX 20'
ESTIRAMENTS 15'
14:15 - 15:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
14:15 - 15:05 S2
BODY PUMP
IOGA
HECTOR
BODY PUMP
IOGA
HECTOR
S3
ZUMBA
BODY COMBAT
ZUMBA
ZUMBA
TONIFICACIÓ
SF
WARRIORS
14:30 - 14:50 SF
FREE FIT 20'
GAC 15'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
15:00 - 15:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
DBX 20'
DST 15'
15:15 - 16:00 PP
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
S3
TONIFICACIÓ 45'
HIIT STRONG 45'
PILATES II 45'
GAC 45'
15:30 - 15:50 SF
FREE FIT 20'
GAC 15'
DST 15'
16:00 - 16:50 S3
BODY COMBAT
PILATES
TONIFICACIÓ
ZUMBA
16:15 - 17:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
16:30 - 16:50 SF
GAC 15'
FREE FIT 20'
DBX 20'
ABDOMINALS 15' SF
DBX 20'
GAC 15'
17:00 - 17:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
17:00 - 17:50 S3
TONIFICACIÓ
CTC
PILATES
IOGA
HECTOR
BODY COMBAT
S2
ESQUENA SANA
17:10 - 18:00 S1
QIGONG
ESTIRAMENTS HOLISTICS
17:20 - 17:40 SF
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
18:00 - 18:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
DST 15'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
18:00 - 18:50 S3
PILATES II
BODY PUMP
ZUMBA
BODY COMBAT
TONIFICACIÓ
18:10 - 19:00 S1
TAI-TXÍ
DANIEL
IOGA
IVAN
TAI-TXÍ
DANIEL
PILATES
18:15 - 19:00 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING VIRTUAL
CYCLING
SF
DUET WALKING
18:15 - 19:05 S2
GAC 50'
SELVI
HIIT STRONG
ESQUENA SANA
BODY PUMP
18:20 - 18:40 SF
DST 15'
FREE FIT 20'
19:00 - 19:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
DST 15'
ESTIRAMENTS 15'
GAC 15'
ABDOMINALS 15' SF
DBX 20'
19:00 - 19:50 S3
ZUMBA
TONIFICACIÓ
AERÒBIC
STEP
ZUMBA
19:10 - 20:00 S1
IOGA
MARC G
ESQUENA SANA
PILATES II
IOGA
HECTOR
19:15 - 19:45 S2
HIIT STRONG 30'
19:15 - 20:00 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
PP
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
19:15 - 20:05 S2
BODY PUMP
BODY COMBAT
GAC 50'
MARC G
AERÒBIC
SF
WARRIORS
19:15 - 20:15 EXT
RUNNERS
ARNAU
RUNNERS
ARNAU
19:55 - 20:10 S3
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
20:15 - 20:35 SF
DBX 20'
RADIKAL 20'
DST 15'
20:15 - 21:00 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
PP
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
AIGUA MIX
20:15 - 21:05 S2
STEP
TONIFICACIÓ
CTC
ESQUENA SANA
S3
TONIFICACIÓ
ZUMBA
BODY COMBAT
ZUMBA
BODY PUMP
S1
PILATES II
MEDITACIÓ 30'
DANIEL
IOGA
IVAN
PILATES
SF
WARRIORS
WARRIORS
20:30 - 21:30 PG
SWIMMING
SWIMMING
21:15 - 21:35 SF
ESTIRAMENTS 15'
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
FREE FIT 20'
ESTIRAMENTS 15'
21:15 - 22:00 SC
CYCLING VIRTUAL
CYCLING VIRTUAL
21:15 - 22:05 S3
HIIT STRONG 30'
BODY PUMP
ZUMBA
BODY PUMP
S2
ESQUENA SANA
PILATES
IOGA
HECTOR

* CEM Cotxeres Borbó - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici