DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:10 - 07:50 S2
PILATES
ESQUENA SANA
ESTIRAMENTS HOLISTICS
IOGA
07:10 - 08:00 S3
BODY COMBAT
BODY PUMP
07:15 - 07:45 PP
AIGUAGYM 30'
AIGUAGYM 30'
AIGUAGYM 30'
07:15 - 08:00 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
08:05 - 08:20 SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
08:05 - 08:50 PG
AIGUA CTC
AIGUA CTC
PP
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
08:05 - 08:55 S3
GLAM DANCE
PILATES
TONIFICACIÓ
ESQUENA SANA
ZUMBA
09:00 - 09:25 SF
BOX TRAINING
BOX TRAINING
BOX TRAINING
09:00 - 09:45 PP
AIGUA CTC
AIGUA CTC
PG
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
09:00 - 09:50 S3
GYM D'OR.CTC
GLAM DANCE
GYM D'OR
ZUMBA
ESQUENA SANA
BODY COMBAT
S2
ESQUENA SANA
ESTIRAMENTS HOLISTICS
09:15 - 10:05 S2
BODY PUMP
BODY COMBAT
BODY PUMP
09:15 - 10:15 SF
RUNNERS
09:30 - 10:00 S1
HIPOPRESIUS
09:30 - 10:15 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
10:00 - 10:50 S3
LET'S DUET
ZUMBA
GLAM DANCE
ESQUENA SANA
LET'S DUET
BODY PUMP
S2
STEP
10:05 - 10:55 S1
IOGA
IOGA
10:15 - 10:30 SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
10:15 - 11:00 PG
AIGUA CTC
AIGUA CTC
10:15 - 11:05 S2
GAC 50'
PILATES II
BODY PUMP
BODY COMBAT
TONIFICACIÓ
PILATES
10:30 - 11:00 S1
MEDITACIÓ 30'
MEDITACIÓ 30'
10:30 - 11:15 SF
DUET WALKING
DUET WALKING
DUET WALKING
SC
CYCLING
CYCLING
PG
AIGUA CTC
AIGUA CTC
11:00 - 11:50 S3
ESQUENA SANA
ESTIRAMENTS HOLISTICS
ESQUENA SANA
QIGONG
ESTIRAMENTS HOLISTICS
ZUMBA
PG
AIGUA CTC
11:05 - 11:55 S1
QIGONG
PILATES
PILATES
11:15 - 11:30 SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
11:15 - 12:05 S2
PILATES
TONIFICACIÓ
GAC 50'
BODY PUMP
PILATES
11:30 - 11:55 SF
BOX TRAINING
BOX TRAINING
RADIKAL/FUNCIONAL
11:30 - 12:15 PP
AIGUA SALUT
SC
CYCLING
PG
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
12:05 - 12:55 S1
IOGA
IOGA
S3
TAI-TXÍ
TAI-TXÍ
TAI-TXÍ
TAI-TXÍ
ESQUENA SANA
12:15 - 12:30 SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
12:15 - 13:05 S2
ESQUENA SANA
ESQUENA SANA
PP
AIGUA CTC
12:30 - 13:00 SF
RADIKAL/FUNCIONAL
12:30 - 13:15 SC
CYCLING
13:30 - 13:45 SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
13:45 - 14:15 S3
GAC 30'
SF
RADIKAL/FUNCIONAL
RADIKAL/FUNCIONAL
RADIKAL/FUNCIONAL
14:15 - 15:00 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
14:15 - 15:05 SF
WARRIORS
WARRIORS
S3
ZUMBA
ZUMBA
LET'S DUET
TONIFICACIÓ
S2
BODY PUMP
IOGA
BODY PUMP
15:00 - 15:15 SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
15:15 - 16:00 S3
TONIFICACIÓ
BODY PUMP
PILATES II
GAC 45'
SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
PP
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
15:30 - 15:55 SF
BOX TRAINING
BOX TRAINING
BOX TRAINING
16:00 - 16:50 S3
LET'S DUET
PILATES
TONIFICACIÓ
ZUMBA
PILATES
17:00 - 17:15 SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
17:00 - 17:50 S3
TONIFICACIÓ
CTC
PILATES
ESQUENA SANA
BODY COMBAT
LET'S DUET
17:10 - 18:00 S1
QIGONG
QIGONG
17:15 - 18:00 SC
CYCLING JUNIOR
SF
RADIKAL KIDS
RADIKAL KIDS
RADIKAL JUNIOR
17:15 - 18:05 S2
ESTIRAMENTS HOLISTICS
17:20 - 17:50 SF
RADIKAL/FUNCIONAL
RADIKAL/FUNCIONAL
18:00 - 18:15 SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
18:00 - 18:50 S3
PILATES II
ZUMBA
ZUMBA
TONIFICACIÓ
TONIFICACIÓ
18:10 - 18:55 S1
RADIKAL KIDS
S2
ZUMBA JUNIOR-KIDS
18:10 - 19:00 S1
TAI-TXÍ
IOGA
TAI-TXÍ
18:15 - 19:00 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
SF
WARRIORS
DUET WALKING
18:15 - 19:05 S2
GAC 50'
BODY PUMP
ESQUENA SANA
BODY PUMP
18:20 - 18:40 SF
BOX TRAINING
RADIKAL/FUNCIONAL
18:20 - 18:45 SF
RADIKAL/FUNCIONAL
19:00 - 19:15 SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
19:00 - 19:45 PP
AIGUA CTC
AIGUA CTC
19:00 - 19:50 S3
ZUMBA
TONIFICACIÓ
AERÒBIC
STEP
ZUMBA
19:10 - 20:00 S1
IOGA
ESQUENA SANA
PILATES II
IOGA
19:15 - 19:40 SF
BOX TRAINING
BOX TRAINING
19:15 - 20:00 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
PP
AIGUA CTC
AIGUA CTC
19:15 - 20:05 S2
BODY PUMP
BODY COMBAT
GAC 50'
CTC
AERÒBIC
19:15 - 20:15 SF
RUNNERS
WARRIORS
RUNNERS
WARRIORS
19:55 - 20:10 SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
ABDOMINALS 15' SF
S3
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
ABDOMINALS 15'
20:15 - 20:40 SF
RADIKAL/FUNCIONAL
RADIKAL/FUNCIONAL
RADIKAL/FUNCIONAL
RADIKAL/FUNCIONAL
RADIKAL/FUNCIONAL
20:15 - 21:00 SC
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
PP
AIGUA CTC
AIGUA CTC
AIGUA CTC
PG
AIGUA CTC
20:15 - 21:05 S3
BODY COMBAT
GAC 50'
BODY COMBAT
ZUMBA
BODY PUMP
S2
STEP
LET'S DUET
TONIFICACIÓ
PILATES
ESQUENA SANA
S1
IOGA
20:30 - 21:30 PG
SWIMMING
SWIMMING
21:15 - 21:45 S3
GAC 30'
21:15 - 22:05 S3
TONIFICACIÓ
BODY PUMP
BODY PUMP
S2
ESQUENA SANA
PILATES
ESTIRAMENTS HOLISTICS

* CEM Cotxeres Borbó - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici