DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:10 - 07:50 S2
PILATES
EVA A
ESQUENA SANA
EVA A
ESTIRAMENTS HOLISTICS
EVA A
IOGA
MIREIA
07:10 - 08:00 S3
BODY COMBAT
MARC G
BODY PUMP
WELLINGTON
07:15 - 07:45 PP
AIGUAGYM 30'
ALBERT
AIGUAGYM 30'
EVA A
07:15 - 08:00 PP
AIGUA CTC
MARIA
SC
CYCLING
CARLES
CYCLING
ARNAU
CYCLING
CARLES
CYCLING
ARNAU
08:05 - 08:20 SALA FITNESS
DST 15'
08:05 - 08:25 SALA FITNESS
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
EVA A
08:05 - 08:50 PG
AIGUA CTC
ALBERT
AIGUA CTC
EVA A
PP
AIGUA CTC
MARC G
AIGUA CTC
EVA A
AIGUA CTC
ARNAU
08:05 - 08:55 S3
GLAM DANCE
EVA A
PILATES
EVA A
TONIFICACIÓ
MARTIN
ESQUENA SANA
WELLINGTON
09:00 - 09:20 SALA FITNESS
ABDOMINALS 15' SF
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
ESTIRAMENTS 15'
09:00 - 09:45 PG
AIGUA CTC
MARC G
AIGUA CTC
ALBERT
AIGUA CTC
WELLINGTON
PP
AIGUA CTC
MARTIN
AIGUA CTC
CHUN
09:00 - 09:50 S3
GYM D'OR.CTC
EVA A
GLAM DANCE
EVA A
GYM D'OR
EVA A
ZUMBA
CHUN
ESQUENA SANA
MIREIA
BODY COMBAT
WELLINGTON
S2
ESQUENA SANA
CHUN
ESTIRAMENTS HOLISTICS
EVA A
09:15 - 10:05 S2
BODY PUMP
IVAN
BODY COMBAT
MIREIA
BODY PUMP
WELLINGTON
09:30 - 10:15 SC
CYCLING
CARLES
CYCLING
ARNAU
CYCLING
CARLES
CYCLING
ARNAU
CYCLING
ARNAU
10:00 - 10:50 S3
ZUMBA II
MARTIN
ZUMBA
MARC G
GLAM DANCE
EVA A
ESQUENA SANA
EVA A
ZUMBA II
CHUN
BODY PUMP
WELLINGTON
S2
STEP
ERICK
10:05 - 10:55 S1
IOGA
MIREIA
IOGA
MIREIA
10:15 - 10:35 SALA FITNESS
FREE FIT 20'
ABDOMINALS 15' SF
EVA A
RADIKAL 20'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
DBX 20'
AIDA
ABDOMINALS 15' SF
AIDA
10:15 - 11:00 PG
AIGUA CTC
CHUN
AIGUA CTC
WELLINGTON
10:15 - 11:05 S2
GAC 50'
IVAN
PILATES
MIREIA
BODY PUMP
MARTIN
BODY COMBAT
CHUN
TONIFICACIÓ
WELLINGTON
10:30 - 11:00 S1
MEDITACIÓ 30'
DANIEL
MEDITACIÓ 30'
DANIEL
10:30 - 11:15 PG
AIGUA CTC
EVA A
AIGUA CTC
CHUN
AIGUA CTC
POL
SALA FITNESS
DUET WALKING
ARNAU
DUET WALKING
ARNAU
DUET WALKING
ARNAU
SC
CYCLING
CARLES
CYCLING
CARLES
11:00 - 11:45 SALA FITNESS
DUET WALKING
WELLINGTON
11:00 - 11:50 S3
ESQUENA SANA
MIREIA
ESTIRAMENTS HOLISTICS
DANIEL
ESQUENA SANA
EVA A
QIGONG
DANIEL
ESTIRAMENTS HOLISTICS
MIREIA
ZUMBA
ERICK
11:05 - 11:55 S1
PILATES
MIREIA
11:15 - 11:35 SALA FITNESS
RADIKAL 20'
DST 15'
EVA A
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
FREE FIT 20'
EVA A
ABDOMINALS 15' SF
AIDA
RADIKAL 20'
AIDA
11:15 - 12:05 S2
PILATES
IVAN
CTC
MIREIA
GAC 50'
MARTIN
PILATES
EVA A
PILATES
EVA A
11:30 - 12:15 PP
AIGUA CTC
ARNAU
AIGUA SALUT
POL
PG
AIGUA CTC
CARLES
AIGUA CTC
CHUN
SC
CYCLING
ESTHER
11:30 - 12:20 S3
BODY PUMP
PABLO
12:00 - 12:45 PG
AIGUA CTC
WELLINGTON
12:05 - 12:55 S1
IOGA
MIREIA
12:10 - 13:00 S3
PILATES INICIACIÓ
EVA A
ESQUENA SANA
MIREIA
IOGA
MIREIA
TAI-TXÍ
DANIEL
ESQUENA SANA
EVA A
ESQUENA SANA
ERICK
12:15 - 12:35 SALA FITNESS
DST 15'
ABDOMINALS 15' SF
EVA A
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
12:15 - 13:05 S2
TAI-TXÍ
DANIEL
IOGA
MIREIA
12:30 - 12:50 SALA FITNESS
RADIKAL 20'
AIDA
FREE FIT 20'
AIDA
12:30 - 13:15 SC
CYCLING
ESTHER
PP
AIGUA CTC
MARC G
12:30 - 13:20 S3
ZUMBA
ERICK
13:30 - 13:50 SALA FITNESS
ABDOMINALS 15' SF
EVA A
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
CHUN
DBX 20'
ESTIRAMENTS 15'
AIDA
13:45 - 14:15 S3
GAC 30'
MARC G
14:15 - 15:00 SC
CYCLING
ARNAU
CYCLING
ESTHER
CYCLING
ESTHER
14:15 - 15:05 S3
ZUMBA
CHUN
BODY COMBAT
CHUN
ZUMBA
CHUN
ZUMBA II
MARTIN
TONIFICACIÓ
SELVI
S2
BODY PUMP
MARTIN
IOGA
MIREIA
BODY PUMP
SELVI
IOGA
MIREIA
15:00 - 15:20 SALA FITNESS
ABDOMINALS 15' SF
MIREIA
ABDOMINALS 15' SF
MIREIA
RADIKAL 20'
15:15 - 16:00 PP
AIGUA CTC
CHUN
AIGUA CTC
MIREIA
AIGUA CTC
WELLINGTON
SC
CYCLING
SELVI
CYCLING
ESTHER
CYCLING
ESTHER
CYCLING
SELVI
PG
AIGUA CTC
CHUN
S3
TONIFICACIÓ
CHUN
BODY PUMP
MIREIA
PILATES II
SELVI
GAC 45'
SELVI
15:30 - 15:50 SALA FITNESS
RADIKAL 20'
ESTIRAMENTS 15'
DST 15'
FREE FIT 20'
MARC G
16:00 - 16:50 S3
BODY COMBAT
CHUN
PILATES
MIREIA
TONIFICACIÓ
MARC G
ZUMBA
MARTIN
PILATES
MARC G
17:00 - 17:20 SALA FITNESS
ABDOMINALS 15' SF
ERICK
RADIKAL 20'
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
RADIKAL 20'
17:00 - 17:50 S3
TONIFICACIÓ
MARC G
PILATES
IVAN
IOGA
MIREIA
BODY COMBAT
MARC G
S2
ESQUENA SANA
SELVI
17:10 - 18:00 S1
QIGONG
DANIEL
ESTIRAMENTS HOLISTICS
DANIEL
17:15 - 18:00 SALA FITNESS
D.CAMP KIDS-JUNIOR
DUET CAMP KIDS
SC
CYCLING JUNIOR
MARTIN
17:20 - 17:50 SALA FITNESS
RADIKAL 20'
18:00 - 18:20 SALA FITNESS
ABDOMINALS 15' SF
ERICK
ABDOMINALS 15' SF
POL
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
PABLO
18:00 - 18:50 S3
PILATES II
MARC G
ZUMBA
WELLINGTON
ZUMBA
ERICK
BODY COMBAT
MIREIA
TONIFICACIÓ
ERICK
18:10 - 18:55 S2
ZUMBA JUNIOR-KIDS
MARC G
18:10 - 19:00 S1
TAI-TXÍ
DANIEL
IOGA
IVAN
TAI-TXÍ
DANIEL
18:15 - 19:00 SC
CYCLING
ARNAU
CYCLING
MARTIN
CYCLING
ARNAU
CYCLING
CARLES
SALA FITNESS
DUET WALKING
CARLES
18:15 - 19:05 S2
GAC 50'
SELVI
BODY PUMP
CARLES
ESQUENA SANA
MARC G
BODY PUMP
MARTIN
18:20 - 18:40 SALA FITNESS
DST 15'
ABDOMINALS 15' SF
FREE FIT 20'
PABLO
RADIKAL 20'
PABLO
19:00 - 19:20 SALA FITNESS
ABDOMINALS 15' SF
PABLO
DST 15'
PABLO
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
PABLO
ABDOMINALS 15' SF
PABLO
19:00 - 19:50 S3
ZUMBA
SUPER CAROL
TONIFICACIÓ
ERICK
AERÒBIC
ERICK
STEP
ERICK
ZUMBA
MARC G
19:10 - 20:00 S1
IOGA
MARC G
ESQUENA SANA
DANIEL
PILATES II
IVAN
IOGA
MARC G
19:15 - 20:00 SC
CYCLING
PATIÑO
CYCLING
CARLES
CYCLING
PATIÑO
CYCLING
CARLES
CYCLING
CARLES
PP
AIGUA CTC
WELLINGTON
AIGUA CTC
MARTIN
AIGUA CTC
PABLO
AIGUA CTC
MARC G
19:15 - 20:05 SALA FITNESS
WARRIORS
MARIA
S2
BODY PUMP
SELVI
BODY COMBAT
WELLINGTON
GAC 50'
MARC G
CTC
MARTIN
AERÒBIC
ERICK
19:15 - 20:15 SALA FITNESS
RUNNERS
ARNAU
RUNNERS
ARNAU
WARRIORS
SELVI
19:55 - 20:10 S3
ABDOMINALS 15'
SUPER CAROL
ABDOMINALS 15'
ERICK
ABDOMINALS 15'
ERICK
ABDOMINALS 15'
ERICK
20:15 - 20:35 SALA FITNESS
DBX 20'
RADIKAL 20'
ESTIRAMENTS 15'
ABDOMINALS 15' SF
PABLO
20:15 - 20:45 S2
CARDIO HIIT
SELVI
20:15 - 21:00 SC
CYCLING
PATIÑO
CYCLING
CARLES
CYCLING
PATIÑO
CYCLING
CARLES
PP
AIGUA CTC
PABLO
AIGUA CTC
ERICK
AIGUA CTC
MARTIN
20:15 - 21:05 S2
STEP
SUPER CAROL
ZUMBA II
MARTIN
TONIFICACIÓ
ERICK
ESQUENA SANA
ERICK
S3
BODY COMBAT
WELLINGTON
GAC 50'
WELLINGTON
BODY COMBAT
MARC G
ZUMBA
ERICK
BODY PUMP
MARC G
S1
PILATES II
SELVI
IOGA
IVAN
PILATES
MARC G
SALA FITNESS
WARRIORS
MARIA
20:30 - 21:30 PG
SWIMMING
ARNAU
SWIMMING
ARNAU
21:15 - 21:35 SALA FITNESS
ESTIRAMENTS 15'
RADIKAL 20'
ABDOMINALS 15' SF
FREE FIT 20'
ESTIRAMENTS 15'
21:15 - 22:05 S3
TONIFICACIÓ
SELVI
BODY PUMP
ERICK
ZUMBA
PABLO
BODY PUMP
CARLES
S2
PILATES
MARC G
IOGA
MARC G

* CEM Cotxeres Borbó - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici